Handleiding draadloze netwerksleutel terugvinden:
- Verbind de WirelessRouter (draadloze modem) met de laptop/PC met het bijgeleverde netwerkkabeltje (als de PC zich ver van de router bevindt moet de modem/router even ontkoppeld worden van adsl-lijn/buitenkabel)
- dubbelklik op LAN-verbinding in Configuratiescherm/Netwerkverbindingen; Vista: ga naar Netwerkcentrum, klik op Details van LAN verbinding
- XP: tabblad ondersteuning; Vista: dubbelklik op IP4
- noteer het IP nummer van de Gateway (bv: 192.168.1.254/192.168.1.1 of 10.0.0.138 of 192.168.178.1 of 10.0.0.1)
- vul dit IP nummer in in de adresregel van uw browser
- Loginnaam="admin" of "user", wachtwoord= "admin" of "user" of leeg
- ga nu naar "Wireless settings" of iets dergelijks
- Ga naar Wireless Security
- Copy/noteer de draadloze netwerksleutel
- Configureer het Draadloze Profile/ log in op het draadloos netwerk op de PC(s)/laptop(s)/smartphones
- Sluit de Wireless Router weer aan op de kabelmodem/adsl-lijn

 

Strengste draadloze netwerksleutel binnen een uur te kraken

Hackers kunnen uw WPA2 sleutel binnen een paar uur kraken, of ze nu in de buurt in een huis zitten of met een laptop in een auto in uw straat staan…..
Met deze sleutel kunnen ze uw router betreden en mogelijk uw PC of laptop betreden.

Wat te doen?
U moet inloggen op uw router en uw draadloos netwerk òf blokkeren voor nieuwe gebruikers òf het netwerk onzichtbaar maken (unable broadcast SSID) òf alletwee.
Als u gasten krijgt die willen internetten moet u dan even deze blokkade opheffen of hen uw draadloze netwerknaam, die niet wordt uitgezonden, actief laten invoeren.

Dit alles vereist even moeite, maar u moet u realiseren dat u met het plaatsen van een wireless router u een mogelijke kwetsbaarheid kweekt in uw netwerk, iets dat mogelijk toegang geeft tot uw PC’s/laptops/tablets/smartphones.

Uw systeembeheerder
Aad van Leeuwen
Digidream

Printer Delen in een thuisnetwerk (peer-to-peer netwerk):
Klik op: Printer delen

Kopieren naar USB stick:

- steek de memory stick in een vrij USB sleufje
- start verkenner (Deze Computer)
- Ga naar Deze Computer en naar de te kopieren map/bestand (bron)
- rechtsklik op map/bestand - kopiëren
- Ga naar Verwisselbare schijf (dit is de memory stick - doel)
- rechtsklikken - plakken (dit doe je in het rechtervenster op het witte vlak)

Kopiëren foto's naar harddisk vanaf geheugenkaartje:

- Klik bij insteken geheugenkaartje in het verschenen pop-up venster op “Map openen”
- Dubbelklik op submap (DCIM) en dan op de submap en klik op één van de foto's
- typ CTRL-A op je toetsenbord (alles selecteren)
- rechtsklik op één geselecteerde foto
- klik op kopiëren
- ga naar Mijn documenten\Mijn Afbeeldingen
- rechtsklik in de map (rechtergedeelte) op een wit vlak en klik op 'Nieuw'-'Map'
- vul de naam van de nieuwe map in (bv "vakantie zomer 2013") (gevolgd door Enter)
- Open de nieuwe map en rechtsklik erin; klik op "Plakken"

Emailen foto's:
- zet de weergave ('beeld') op miniatuurweergave in Verkenner
- selecteer alle te verzenden foto's door op ze te klikken met de CTRL toets ingedrukt te houden
- rechtsklik op zo'n selectie
- kies 'Kopiëren naar...' en dan 'Emailontvanger'
- laat de optie om te verkleinen staan
- Vervang Onderwerp en body van je mailtje door eigen tekst
- 'Verzenden' !!

Backup maken in Windows XP:

- Allereerst start u "(Deze) Computer" (of Windows Verkenner)
- Ga naar Extra (bovenin het menu) - Mapopties.... - Tabblad Weergave
- Selecteer "Verborgen bestanden en mappen weergeven"
- Klik op: "Op alle mappen toepassen"
- Sla deze instellingen op (OK)
- Klik bovenin op de menubutton “Mappen”
- Klik links in de mappenlijst op “Deze Computer”
- Klik op “(C:\)”

Voor de Outlook Express gebruikers:

Open Outlook Express
Ga naar Extra – Accounts.. – Enkelklik op een emailaccount
Klik op Exporteren – selecteer een makkelijk terug te vinden backupmap (“D:\” of verwisselbare schijf) en sla de emailinstellingen op
Doe dit voor alle emailaccounts en news accounts.
Sluit Outlook Express

-Ga naar Deze computer – C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Local Settings\Application Data\Identities\{nummer}\Microsoft\Outlook Express
-Rechtsklik op Outlook Express en klik op Kopiëren
-Ga in verkenner naar Deze Computer- "D:\" of Externe harddisk (verwisselbare schijf)
-Rechtsklik in het rechtergedeelte – Nieuw – Map – typ in “Backup” (mapnaam) gevolgd door Enter
-Open map Backup in de verwisselbare schijf en rechtsklik, gevolgd door Plakken
-Ga naar Deze computer – C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Application Data\Microsoft\Address Book
-rechtsklik op Address Book – kopieren
-Open op  "D:\" of Verwisselbare schijf\Backup, rechtsklik en plakken

Voor de Outlook gebruikers:
- Ga naar C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
- Rechtsklik op de map Outlook en “Kopieren naar…”, selecteer “D:\” of externe harddisk (verwisselbare schijf)

Algemeen:
Kopieer door rechtsklik op map, gevolgd door “Kopieren naar…. " “D:\” of externe harddisk (verwisselbare schijf)
C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Favorieten
C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Bureaublad
C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Mijn Documenten
Dymo Labelwriter:
Ga naar gedeelde mappen in Mappenlijst van Deze Computer
- Open de map Dymo
- Rechtsklik “Address Books”
- “Kopieren naar…..”  “D:\” of externe harddisk (verwisselbare schijf)

Backup terugzetten in Windows XP:
Kopieer de inhoud van D:\Backup\Favorieten of D:\Favorieten of \\Verwisselbare schijf\Favorieten naar C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Favorieten\
Evenzo met de inhoud van Mijn Documenten (van D:\ of verwisselbare schijf naar C:\Documents and Settings\”gebruiker”\Mijn Documenten\
Evenzo met de bestandsmappen van het buroblad
Outlook Express (OE):
Open OE - Bestand (bovenin het menu) - Importeren - Berichten.... - Microsoft OE 6 - Uit Archiefmap OE 6 - Bladeren - Selecteer Archiefmap (bv D:\Backup\Outlook Express) - OK
Open OE - Bestand (bovenin het menu) - Importeren - Adresboek... - Selecteer de ".wab" file van de backup (bv D:\Backup\Address Book\["gebruiker".wab]
Open OE – Extra – Accounts… - Importeren – Emailaccounts/Newsaccounts – Verwijs naar de map waar de .iaf bestanden waren opgeslagen (xxx.iaf = emailaccountinstellingen)
Outlook:
Bestand - Importeren en Exporteren... - Gegevens uit een ander programma of bestand importeren - Bestand met persoonlijke mappen (.pst) - Bladeren... - D:\backup\Outlook\Outlook.pst
 

Handleiding Berichtregel aanmaken:
Outlook (2003 en eerder):
- Start Outlook
- Rechtsklik in de mappenlijst op ‘Postvak In’ gevolgd door ‘Nieuwe Map’
- Vul in ‘[Mapnaam]’, gevolgd door enter
- Klik bovenin op ‘Extra’ – ‘regels en waarschuwingen….’
- Klik op ‘Nieuwe regel…’
- Klik op: ‘Berichten van iemand naar een map verplaatsen’
- Klik op ‘personen of distributielijst’ (Stap 2)
- Vul in ‘[emailadres of emailgroepje]’, gevolgd door ‘Toevoegen’
- Klik op ‘naam map’
- Selecteer de map ‘[mapnaam]’ onder Postvak In
- Klik 3x op volgende, geef berichtregel een naam
- Selecteer ‘Deze regel nu toepassen’
- Klik op Voltooien en ‘Nu toepassen’
Outlook Express:
- Ga naar Extra - Berichtregels - Email....
- Klik op Nieuw...
- Vink aan bv.: 'Als de regel Van bepaalde personen bevat'
- Vink aan bv: 'Verplaatsen naar bepaalde map'
- Klik bij '3.Regelbeschrijving' op "Bepaalde personen" en selecteer ze uit het adresboek
- Klik op 'Bepaalde Map' en selecteer een (nieuw aangemaakte) map in Outlook Express
- 'OK' - 'Nu toepassen'

Handleiding email van PC naar Mac overzetten:
- Allereerst start u "Deze Computer" (of Windows Verkenner)
- Ga naar Extra (bovenin het menu) - Mapopties.... - Tabblad Weergave
- Selecteer "Verborgen bestanden en mappen weergeven"
- Klik op: "Op alle mappen toepassen"
- Sla deze instellingen op (OK)
- Dubbelklik op C:\
- Dubbelklik op Documents en Settings
- Ga zo verder in het pad:  C:\Documents and Settings\[”gebruiker”]\Local Settings\Application Data\Identities\{nummer}\Microsoft\Outlook Express
- rechtsklik op Outlook Express, gevolgd door "Kopiëren"
- Ga naar D:\ (of als u geen 2e partitie heeft naar C:\) en rechtsklik hierop gevolgd door "Plakken"
- download Dbxconv naar [D:\Outlook Express] en pak de ZIP file uit in [D:\Outlook Express] (er moet nu de file DbxConv.exe in D:\Outlook Express staan)
(standaard maakt het ZIP uitpak programma van Windows een submap, probeer dit te vermijden of kopieer DbxConv.exe naar [D:\Outlook Express] )

- klik op start - Uitvoeren... - vul in 'cmd' - Enter
- u ziet de DOSbox en achter het command-prompt,
- typ "D:" [Enter]
- typ "CD Outlook Express" [Enter]
- typ achter D:\Outlook Express>'Dbxconv -mbx *.dbx', druk op Enter

- de dbx bestanden worden geconverteerd naar mbx bestanden
- deze kunt u op memory stick zetten (of externe harddisk) en naar de Mac kopieren
- In Macmail gaat u naar 'Archief' - 'Importeren' - kies voor 'Mbox'
- Selecteer één voor één de mbx bestanden
- Uw mail is overgezet van PC naar Mac!!


Succes,

Aad van Leeuwen
Zoetermeer
http://www.digidream.nl/
+31-79-7370219
aad@digidream.nl
 
Digidream © 2017